aobaojie1
aobaojie2
aobaojie3
Salam, önümlerimiz bilen maslahatlaşmaga geliň!

Kompaniýamyza hoş geldiňiz

Bakyň esasy önümleri mis we mis erginleri, zolaklar, folga, çybyklar, simler, turbalar we ýörite görnüşli mis materiallary önümleri, birleşdirilen materiallar, ýokary tehnologiýaly materiallar we ş.m.Elektrik desgalarynda, elektron maglumatlarynda, awtoulaglarda, tehnikalarda, gämilerde, howa giňişliginde we esasy enjamlarda we beýleki ugurlarda doly derejeli, dürli-dürli, dürli görnüşli we ýokary tehniki ülňüli mis önümleri giňden ulanylýar.

önümimiz

Önümlerimiz hiliň kepillendirilýär

has giňişleýin gör

biziň işimiz

mysallarymyzy görkezýär

 • Myhmanhananyň bezegi

  Myhmanhananyň bezegi

  Mis materialy başlangyç üweýişden taýýar önüme çenli gaty seresaply işlemegi, soňraky döwürde reňk bilen deňeşdirilmegini talap edýär.Hut şunuň ýaly çylşyrymly iş sebäpli bezeg asylly görüner.
  has giňişleýin gör
 • Mis gapy, mis potolok

  Mis gapy, mis potolok

  Umumy äheňden, bina tutuşlygyna dabaraly we durnukly duýgy berýär.Umumy duýgy ajaýyp.Reňkler ajaýyp, baý we asuda, ýöne owadan we ýönekeýligi täze pikirleri öz içine alýar.
  has giňişleýin gör
 • Mis turba gaby

  Mis turba gaby

  Bezeg materialy hökmünde mis ýokary güýç, owadan görnüş, güýçli çydamlylyk, ýangyna garşylyk, wagt tygşytlamak, aňsat deformasiýa, amatly gurnama we gaýtadan işlemek ýaly estetiki aýratynlyklara eýedir.
  has giňişleýin gör
 • 10+

  Tejribe ýyllary

 • 10000+

  Geleşik tamamlandy

 • 100+

  Baýraklar

 • 100%

  Hil

Iň güýçli

Müşderi hyzmaty, müşderini kanagatlandyrmak

habarlarmaglumat

Koprak oka