nybjtp

Kadmium bürünç

 • Qcd1 C16200 Cadmium Bronze Tube Can Be Customized Size

  Qcd1 C16200 Kadmium bürünç turbasy aýratynlaşdyrylan ululykda bolup biler

  Giriş Kadmiý bürünç turbasynyň okislenme garşylygy arassa misiňkä meňzeýär, poslama garşylygy sap misiňkä meňzeýär, galvaniki poslama garşylygy sap misden has gowy we kebşirleýiş has gowudyr.Garyndy kebşirlemegiň oňat ýerine ýetirijiligine eýedir we kebşirlemek, ýanmak, şeýle hem fleş kebşirlemek we ýer bilen kebşirlemek aňsat.Önümler ...
 • High Strength Durable Cadmium Bronze Wire For Electrical Use

  Elektrik ulanmak üçin ýokary güýçli çydamly kadmium bürünç sim

  Giriş Kadmium bürünç hasasy, 0,8% ~ 1,3% kadminiň köpçülik bölegini öz içine alýan ýokary mis erginidir.Temperatureokary temperaturada kadmium we mis gaty ergin emele getirýär.Temperaturanyň peselmegi bilen kadminiň misdäki gaty erginligi birden peselýär we 300 below-dan 0,5% pes bolýar, p-faza (Cu2Cd) çökýär.Kadminiň düzüminiň pesligi sebäpli.Ygalyň fazasynyň bölejikleri güýçlendiriji täsiri gaty gowşak.Şonuň üçin a ...
 • High Strength And High Conductivity Cadmium Bronze Rod

  Stokary güýç we ýokary geçirijilik kadmium bürünç hasasy

  Giriş Kadmium bürünç çybyklary ýokary elektrik we ýylylyk geçirijiligine, oňat könelişme garşylygyna, könelmegine, poslama garşylygy we işleýiş ukybyna eýe, elektrik enjamlarynyň geçiriji, ýylylyga çydamly we aşaga çydamly böleklerini öndürmekde giňden ulanylýar.Kadminiň goşulmagy misiň geçirijiligini birneme peseldýär, ýöne onuň güýji, gaýtadan gurulmagy we ýokary temperaturany ýumşatmak garşylygy ...
 • Qcd1 Cadmium Bronze Strip C108 Cadmium Bronze Strip

  Qcd1 Kadmium bürünç zolagy C108 Kadmium bürünç zolagy

  Giriş Kadmium bürünç zolagy kadmium bürünçiniň iň gowy bahar häsiýetine eýedir.Hardokary gatylyk, güýç, oňat formallyk we ýadawlyga garşylyk bu garyndyny iň berk formallyk we işleýiş talaplaryna laýyk gelýän ajaýyp saýlama edýär.Önümleriň ulanylyşy Önümçilikde giňden ulanylýar o ...
 • Qcd1 Cadmium Bronze Plate Can Be Cut And Customized

  Qcd1 Kadmium bürünç plastinka kesilip we özleşdirilip bilner

  Giriş Kadmium bürünç, esasy garyndy elementi hökmünde kadmium bilen ýörite bürünçdir.Highokary elektrik we ýylylyk geçirijiligi, oňat könelişme garşylygy, könelişme garşylygy, poslama garşylygy we gaýtadan işleýiş aýratynlyklary bar we elektrik enjamlarynyň elektrik, ýylylyga çydamly we aşaga çydamly böleklerini öndürmekde giňden ulanylýar.Kadmium bürünç tabagy gowy sowuk we gyzgyn iş aýratynlyklaryna eýedir.Gyzgyn ekstruziýa çydap bilýär, ...