nybjtp

Silikon bürünç sim

  • Silicon Bronze Wire Argon Arc Welding Wire S211

    Silikon bürünç sim Argon ark kebşirleýiş sim S211

    Giriş Silikon bürünç simiň ýokary güýji we gatylygy, oňat eşik garşylygy we ýokary çeýeligi bar.Has oňat elastik materialdyr. Silikon misiň gatylygyny we berkligini ýokarlandyryp biler, ýöne misiň elektrik geçirijiligini we ýylylyk geçirijiligini ep-esli azaldar.Şonuň üçin kremniý elementini goşandan soň emele gelen kremniniň bürünç garyndysy kabul ediş böleginiň has köp bölegi üçin ulanylyp bilner.Bilen ...