nybjtp

Arsen bürünç kagyzy

  • H68H70 Marine Arsenic Brass Plate

    H68H70 Deňiz Arsenik bürünç plastinka

    Giriş Arsen bürünç plastinkasynyň çig maly dört sany arsen bürünç bolup, adaty bürünç esasynda köp mukdarda arsenik goşmak arkaly emele gelýär.Az mukdarda arsen dezinifikasiýa poslamasynyň öňüni alyp biler we erginiň poslama garşylygyny hasam gowulandyryp biler.Arsen bürünçinde poslama döwülmegi stres etmek meýli bar, şonuň üçin sowuk iş turbalary üçin pes temperaturany peseltmek üçin stres ýeňilliklerini ýerine ýetirmek zerurdyr....