nybjtp

Galaýy bürünç sim

  • Tin Brass Wire Chinese Manufacturers can be Customized

    Galaýy bürünç simli hytaý öndürijileri özleşdirilip bilner

    Giriş Galaýy bürünç sim arassa mis we galaýy garyndy simdir.Goşundylar müşderiniň talaplaryna görä üýtgeýär.Galaýy bürünç simimiz dürli şekillerde we häsiýetlerde bolýar.Olar ýokary çydamly we poslama çydamly.Galaýy bürünç gaty ýumşakdyr.Ony takmynan 40% uzadyp bolýar we filamentlere ýasalandan soň has inçe meýdanlarda ulanyp bolýar.Mundan başga-da, oňa 0.01% bor elementini goşup biler, bu bolsa korony hasam gowulaşdyryp biler ...