nybjtp

Takyk bürünç turbasynyň galyň we inçe diwar aýratyn işleýşi

FOB bahasy: ABŞ-nyň 7000 $ - 8600 / ton

Üpjünçilik kuwwaty: 5000t-den gowrak

Başlangyç mukdar: 1t-den köp

Eltip beriş wagty: 3-45 gün

Porty eltip bermek: Çingdao, Şanhaý, Týanjinin, Ningbo, Şençzhenen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

“Precise Brass Tube” ýokary takyklygy talap edýän mis turbadyr.Esasan takyk gurallarda, lukmançylyk enjamlarynda we bölekleriň ýokary takyklygyny talap edýän beýleki enjamlarda ulanylýar.Ordinaryönekeý metallaryň ýokary güýjüne eýedir we şol bir wagtyň özünde adaty metallara garanyňda has çeýe we az döwülýär we aýazlara garşy we belli bir garşylygy bar.Poslamak aňsat däl, ýokary temperatura garşylygy we ýokary basyşa garşylyk häsiýetleri bar we dürli şertlerde giňden ulanylýar.

Önümler

product description1
product description2

Arza

Güýçli, poslama garşylyk aýratynlyklary bolan mis turbasy we ähli ýaşaýyş jaý täjirçilik ýaşaýyş jaý turbalarynda, ýyladyşda, sowadyjy turbageçirijide häzirki zaman potratçysyna öwrüliň.Bürünç turbalar iň gowy suw üpjünçiligi.Göni gönüburçly bürünç turbany binanyň gurluşynda uzak wagtlap ulanyp bolýar, sebäbi bürünç turbanyň diňe bir mehaniki güýji bolman, eýsem soňraky ulanylanda daşky gurşawyň azalmagyny üpjün edip biljek poslama garşy gowy häsiýetleri hem bar.ömrüne täsir.

product description3
product description4
product description5

Önümiň beýany

ltem Takyk bürünç turbasy
Standart ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB we ş.m.
Materiallar C28000 C27400 C26800 C26000 C24000 C23000 C22000 C21000

Cuzn41 Cuzn38 Cuzn35 Cuzn32 Cuzn30 Cuzn30 Cuzn15 Cuzn4

H59 H62 H65 H68 H70 H80 H85 H90 H96

CZ101 CZ103 CZ103 CZ106 CZ107 CZ109 CZ125

Cuzn5 Cuzn10 Cuzn15 Cuzn20 Cuzn20 Cuzn40 Cuzn33

Ölçegi Uzynlygy : 1m-12m

Giňligi : 2mm-1000mm

Şeýle hem talap edilişi ýaly düzülip bilner

Faceüzü Açyk ýalpyldawuk, ýalpyldawuk, ýalpyldawuk, saç düzümi, aýna, çotga, gum partlamasy

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň