nybjtp

Galaýy bürünç turba

  • Thick-Walled Thin-Walled Tin Bronze Tubes Of Different Specifications

    Dürli aýratynlykly galyň diwarly inçe diwarly galaýy bürünç turbalar

    Giriş Galaýy bürünç turba, gowy elektrik we ýylylyk geçirijilik aýratynlyklary bilen basylan we çekilen bökdençsiz turba.Häzirki zaman potratçylary üçin ähli ýaşaýyş täjirçilik binalarynda suw turbalaryny we ýyladyş we sowadyjy turbalary oturtmak ilkinji seçim boldy.Mis turbalary poslama garşy güýçli häsiýetlere eýedir, okislenmek aňsat däl, käbir suwuk maddalar bilen reaksiýa bermek aňsat däl, egilmek we emele gelmek aňsat.Ulanylyşy ...