nybjtp

Öňdebaryjy bürünç çybyk

  • Environmentally Friendly Lead-Containing Brass Rods With Different Lead Content

    Daşky gurşaw taýdan arassa gurşunly dürli gurşunly bürünç çybyklar

    Giriş Ajaýyp sowuk işleýän plastisit, ýokary çeýeligi we güýji.Bürünç hasasy, gündelik durmuşda görüp bilýän bürünç görnüşidir.Çybyk şekilli bürünçiň özi ýokary güýç we ýokary gatylyk aýratynlyklaryna eýedir we köp dürli ugurlarda ulanylyp bilner we bürünç önümlerini öndürmek we gaýtadan işlemek gaty kyn däl.Highokary, kompaniýamyz duşuşmak üçin bürünç çybyklary dürli ululykda zyňyp biler ...