nybjtp

Mis-nikel-kremniý garyndysy

 • Copper-nickel-silicon Alloy Tube

  Mis-nikel-kremniý garyndy turbasy

  Giriş Mis-nikel-kremniy garyndy turbalary rölelerde, jübi telefonynyň böleklerinde, wyklýuçatellerde, nauşnik rozetkalarynda we ş.m. oňat emele geliş aýratynlyklary, berkligi gowşatmak ukyby we ýokary güýçli bölekleri berilýum misiň ornuny tutup bilýänligi sebäpli giňden ulanylýar. beriliniň düzümi.Pes.Önümler ...
 • Copper-nickel-silicon Alloy Wire

  Mis-nikel-kremniý garyndy sim

  Giriş Mis-nikel-kremniý garyndy siminiň aýratynlyklary: arassa mis we nikel güýç, poslama garşylyk, gatylyk, garşylyk we termoelektrik häsiýetlerini ep-esli gowulaşdyryp, garşylyk temperatura koeffisiýentini peseldip biler.Önümleriň ulanylyşy Elektrik, elektr ...
 • Copper-nickel-silicon Alloy Rod

  Mis-nikel-kremniý garyndysy

  Giriş Mis-nikel-kremniý garyndysy, häzirki emele getirýän bölekler üçin CuNi1.5Si bilen deňeşdirilende has erginli ergin, gaty ýagyşly gurluşy bar we ikisini hem gurşun çarçuwalary üçin maslahat berýär. dykyzlaryň ýokary berkligi we elektrik geçirijiligine, güýjüne we dynç alşyna ýokary talaplary bolan birleşdiriji üçin.Önümler ...
 • Copper-nickel-silicon Alloy Foil

  Mis-nikel-kremniý garyndy folga

  Giriş Mis-nikel-kremniý garyndy folga owadan reňk, ýokary geçirijilik, elektrik ýyladyş, poslama garşylyk, okislenme garşylygy, ýokary güýç, ýokary berklik, gaty gatylyk, ýadawlyga garşylyk, elektroplatasiýa, kebşirlemek we ş.m. artykmaçlyklara eýedir. howa, ...
 • Copper-nickel-silicon Alloy Strip

  Mis-nikel-kremniý garyndy zolagy

  Giriş önümleri amaly önümiň beýany
 • Copper-nickel-silicon Alloy Sheet

  Mis-nikel-kremniý garyndysy

  Giriş Mis-nikel-kremniý garyndy listinde owadan reňk, ýokary elektrik geçirijiligi, elektrik ýyladyş, poslama garşylyk, okislenme garşylygy, ýokary güýç, ýokary berklik, ýokary gatylyk, ýadawlyga garşylyk, örtük, kebşirleme bar.Önümleriň ulanylyşy Elektrik enjamlarynda giňden ulanylýar, elektr ...