nybjtp

Kümüşden ýasalan mis

 • Silver-Containing Copper Tube Low Phosphorus Deoxidized Copper Tube

  Kümüşden ýasalan mis turba pes fosforly deoksidlenen mis turbasy

  Giriş Kümüşden ýasalan mis turbanyň gowy elektrik geçirijiligi, suwuklygy we çyglylygy, gowy mehaniki häsiýetleri, ýokary gatylygy, könelmegine we kebşirleýiş garşylygy bar.Önümleriň ulanylyşy Kümüşden ýasalan mis turba, esasan, orta we agyr işleýänlerde elektrik aragatnaşyk materiallary hökmünde ulanylýar ...
 • Silver-Copper Alloy Silver-Containing Copper Rod Spot

  Kümüş-mis garyndysy Kümüşden ýasalan mis çybyk tegmili

  Giriş Kümüş saklaýan arassa mis çybyklarda kümüş bar, arassa misde az mukdarda kümüş goşulsa, ýumşadyş temperaturasy (gaýtadan dikeldiş temperaturasy) we süýreniş güýji ýokarlanyp biler, şol bir wagtyň özünde misiň elektrik geçirijiligini, ýylylyk geçirijiligini we plastisitini seýrek azaldar.Kümüş bilen misiň bilelikde ulanylmagy ýaşyň gatylaşmagyna täsir etmeýär we sowuk işiň gatylaşmagy köplenç güýji ýokarlandyrmak üçin ulanylýar....
 • Silver-Containing Copper Wire Manufacturers High Quality

  Kümüşden ýasalan mis sim öndürijileri ýokary hilli

  Giriş Kümüşi öz içine alýan arassa mis simiň oňat könelmegine, elektrik aragatnaşygyna we poslama garşylygy bar.Gowy elektrik geçirijiligi, ýylylyk geçirijiligi, poslama garşylygy we gaýtadan işleýiş aýratynlyklary bar we kebşirläp we örtüp bolýar.Önümleriň ulanylyşy Howa toguny döwüjiler, naprýa coeniýe co ...
 • Supply of Environmentally Friendly Silver-Containing Copper Strips for Foundry

  Gurluşyk üçin ekologiýa taýdan arassa kümüşden ýasalan mis zolaklary üpjün etmek

  Giriş Kümüşden ýasalan mis zolak gowy elektrik aragatnaşygyna we poslama garşylygy bar.Gowy elektrik geçirijiligi, ýylylyk geçirijiligi, poslama garşylyk we gaýtadan işlemek häsiýetleri kebşirlenip we çişirilip bilner.Kislorodyň az mukdary geçirijilige, ýylylyk geçirijiligine we gaýtadan işleýiş aýratynlyklaryna az täsir edýär.Önümler ...
 • Silver-Containing Oxygen-Free Low-Phosphorus Copper Plate

  Kümüş saklaýan kislorodsyz pes fosforly mis plastinka

  Giriş Kümüşden ýasalan mis örtük ähli kebşirleýiş we ýanmak usullaryna birikdirilip bilner we aşa ýokary deformasiýa kuwwatyny talap edýän önümçilik amallary üçin amatlydyr.Kümüş saklaýan anaerob mis, wodorodyň emele gelmegine garşy ýokary arassa misdir.Electricokary elektrik we ýylylyk geçirijiligini talap edýän programmalarda ulanylýar.Az mukdarda altyn we kümüş arassa poluň ýumşadyjy temperaturasyny ýokarlandyrýar ...