nybjtp

Hrom bürünç turbasy

  • International Standard Chrome Bronze Tube Customization

    Halkara standart Chrome bürünç turbany özleşdirmek

    Giriş Hrom bürünç turbasy elektrik enjamlarynyň ýokary temperaturaly geçiriji köýnek böleklerinde giňden ulanylýar.Bu garyndy guýulýan we deformasiýa edilen ýagdaýlarda ulanylyp bilner.Al we Mg hrom bürünçiniň birleşdiriji elementleri hökmünde goşulanda, Cu-Cr ergininiň üstünde ýokary temperaturanyň okislenme garşylygyny we ýylylyga garşy durnuklylygyny ýokarlandyrmak üçin esasy metal bilen berk baglanyşykly inçe we dykyz oksid filmi emele gelip biler. garyndysy.T ...