nybjtp

Mis-nikel-kremniý garyndysy

  • Copper-nickel-silicon Alloy Rod

    Mis-nikel-kremniý garyndysy

    Giriş Mis-nikel-kremniý garyndysy, häzirki emele getirýän bölekler üçin CuNi1.5Si bilen deňeşdirilende has erginli ergin, gaty ýagyşly gurluşy bar we ikisini hem gurşun çarçuwalary üçin maslahat berýär. dykyzlaryň ýokary berkligi we elektrik geçirijiligine, güýjüne we dynç alşyna ýokary talaplary bolan birleşdiriji üçin.Önümler ...