nybjtp

Mis-nikel-kremniy garyndy hasasy

  • Mis-nikel-kremniy garyndy hasasy

    Mis-nikel-kremniy garyndy hasasy

    Giriş Mis-nikel-kremniý garyndysy, häzirki göterýän emele gelen bölekler üçin CuNi1.5Si bilen deňeşdirilende has erginli garyndydyr. Örän ýagyşly gurluşy bar we gaty berkligi talap edýän gurşun çarçuwalary üçin hem-de elektrik geçirijiligine, güýjine we rahatlygyna ýokary talaplar bilen birleşdiriji üçin maslahat berýär.Önümler ...