nybjtp

Mis-nikel-sink garyndysy sim

  • Copper-nickel-zinc Alloy Wire

    Mis-nikel-sink garyndysy sim

    Giriş Mis-nikel-sink garyndysy siminiň oňat görnüşi bar we soňraky ulanmak üçin beýleki şekillere gaýtadan ulanylyp bilner.Şol bir wagtyň özünde, bu garyndynyň daşky görnüşi ýokary estetiki täsire eýe bolan kümüş ak bolup, poslama garşylygy we reňkleýiş garşylygy ulanylanda asyl reňkiň daşky görnüşini durnukly saklap biler.Önümler ...