nybjtp

Zirkonium bürünç

 • Qzr0.2 Zirconium Bronze Tube Rod Specifications Complete

  Qzr0.2 Zirkonium bürünç turbanyň hasasy aýratynlyklary doly

  Giriş Zirkoniumyň köp ulanylyşy bar bolsa-da, esasan ýadro pudagynda elementar ýangyç örtüginde ulanylýar.“Hexon Metal” -da howa giňişligi ýaly dürli täjirçilik pudaklary üçin sirkonium turbalaryny öndürýäris we üpjün edýäris we olary uçar hereketlendirijileri üçin asma hökmünde ulanýarys.Iň oňat hilli zirkonium turbalaryny öndürmäge we önümlerimiziň bu böleginde müşderilerimize amatly şertnamalary hödürlemäge ynanýarys.Biz öňdebaryjy manufa ...
 • Manufacturers Produce Wholesale C18510 Zirconium Bronze Wire

  Öndürijiler lomaý C18510 Zirkonium bürünç simini öndürýärler

  Giriş Zirkonium süýümli we çeýe kümüş-çal metal.Esasy garyndy elementi hökmünde sirkonium bilen bürünçden ýörite synp.Kuwwaty ýokarlandyrmak üçin käwagt az mukdarda zirkonium goşulýar.Umumy bahalar QZr0.2 we QZr0.4.Gowy ýylylyk güýjüne we süýşmäge garşylygy, ýokary temperaturada gowy plastikligi we elektrik geçirijiligi bar.Eritmek usuly bilen taýýarlandy.Esasan garşylyk kebşirlemek üçin ulanylýar ...
 • C15100 High Conductivity Zirconium Bronze Rod

  C15100 ýokary geçirijilikli sirkonium bürünç hasasy

  Giriş Zirkonium bürünç çybygynyň ýokary güýji we berkligi, gowy elektrik we ýylylyk geçirijiligi, könelmegine garşylyk we könelmegi, gatylygy, güýji, elektrik geçirijiligi we ýylylyk geçirijiligi garrylyk bejergisinden soň ep-esli gowulaşýar, kebşirlemek aňsat.Motor kommutatorynda, spot kebşirleýiş maşynynda, tikin kebşirleýiş maşynynda, kebşirleýiş elektrodynda we beýleki ýokary temperatura güýji, gatylygy, geçirijilik gollanmasynda giňden ulanylýar ...
 • Cc102 High Quality Zirconium Bronze Belt

  Cc102 Qualityokary hilli sirkonium bürünç guşak

  Giriş Kompaniýamyz ýokary hilli sink, hrom we mis zolak görnüşlerini üpjün edendigi üçin pudak tarapyndan ykrar edildi.Berlen zolaklar iň oňat hilli materiallary we iň täze tehnologiýany ulanyp, başarnykly işgärlerimiz tarapyndan takyk öndürilýär.Berlen zolak kemçiliksiz aralygy üpjün etmek üçin gowy barlanýar.Bu zolaklar müşderiniň talaplaryna laýyklykda dürli spesifikasiýalarda ulanylyp bilner....
 • Qzr0.2 Qzr0.4 Zirconium Bronze Plate

  Qzr0.2 Qzr0.4 Zirkonium bürünç plastinka

  Giriş Ultra-ýokary arassalyk we ýokary arassalyk görnüşleri metal poroşoklary, submikron poroşoklary we nanoskale, inçe film çökdürmek nyşanlaryny we himiki buglary çökdürmek üçin bölejikleri we fiziki bug goýumy (PVD) goşundylaryny öz içine alýar.Önümleriň ulanylyşy Elektrik geçirijiligi ýokary bolany üçin ...