nybjtp

Öňdebaryjy bürünç

 • Production and Processing of Thin-Walled Leaded Brass Tubes Etc

  Inçe diwarly gurşunly bürünç turbalary we ş.m. öndürmek we gaýtadan işlemek

  Giriş Bürünç çybyklary dürli çuňňur çyzgylara we egirme stres elementlerine, çeňňeklere, perdelere, ýuwujylara, hozlara, geçirijilere, barometrlere, ekranlara, radiator böleklerine we ş.m. ýasap bolýar. Gowy mehaniki aýratynlyklary, gowy termoplastiki, gowy plastmassa, sowuk işleýşi gowy , gowy kebşirlemek we kebşirlemek, umumy bürünçde giňden ulanylýan poslama garşylyk.Önümler ...
 • Large Diameter High Thermal Conductivity Leaded Brass Wire

  Uly diametrli ýokary ýylylyk geçirijilik bürünç sim

  Giriş Biz hünärmen we innowasiýa mis garyndysyny öndüriji, hünärmen gözleg topary, häzirki zaman önümçilik liniýasy, berk hil dolandyryş ulgamy.Önümiň özleşdirme baglanyşygyndan dürli çig mal gatnaşyklaryndan hünär hyzmatlaryny berip bileris, şeýle hem önümleriň ýokary hilli müşderilere ýetirilmegini üpjün etmek üçin ähli prosesi yzarlamak we birleşdirmek üçin aýratyn satyjylar bar ...
 • Environmentally Friendly Lead-Containing Brass Rods With Different Lead Content

  Daşky gurşaw taýdan arassa gurşunly dürli gurşunly bürünç çybyklar

  Giriş Ajaýyp sowuk işleýän plastisit, ýokary çeýeligi we güýji.Bürünç hasasy, gündelik durmuşda görüp bilýän bürünç görnüşidir.Çybyk şekilli bürünçiň özi ýokary güýç we ýokary gatylyk aýratynlyklaryna eýedir we köp dürli ugurlarda ulanylyp bilner we bürünç önümlerini öndürmek we gaýtadan işlemek gaty kyn däl.Highokary, kompaniýamyz duşuşmak üçin bürünç çybyklary dürli ululykda zyňyp biler ...
 • HPb59-1 Leaded Brass with High Quality Customization

  HPb59-1 Qualityokary hilli özleşdirme bilen öňdebaryjy bürünç

  Giriş Bürünç guşagyň ajaýyp plastikligi we ýokary güýji, oňat işleýşi bar.Kebşirlemek gaty aňsat we umumy poslama garşy gaty durnukly.Umumy mehaniki bölekler, kebşirleýiş bölekleri, gyzgyn kombinasiýa bölekleri, her dürli çuňňur çyzgy, egirme bölekleri üçin ulanylýar.Esasan mehan üçin ulanylýan önümler programmasy ...
 • Lead-Containing Copper Environmentally Friendly Brass Plate

  Gurşuny öz içine alýan mis ekologiýa taýdan arassa bürünç plastinka

  Giriş Gurşun bürünç plitalary metal plastinka in engineeringenerçiliginde we mebelleri, umumy in engineeringenerçilik, radiatorlar we ş.m. tekizlemek, üwemek we tikmek üçin ulanylýar, gurşun bürünç gaty möhüm we köp sanly amaly bolan çylşyrymly ergin.Örän arzan we mazmunyna berk talaplar bar.Şeýle-de bolsa, onuň gowy häsiýetleri bar we önümçilik prosesinde köplenç ulanylýar....