nybjtp

Silikon bürünç list

  • Silicon Brass Sheet Manufacturer For Ships

    Gämiler üçin kremniý bürünç list öndüriji

    Giriş Silikon bürünç plastinka ýokary işleýiş ukybyna, sürtülmä garşy we poslama garşylygy bar, esasan könelişen gala bürünçiniň ornuny tutýar.Silikon bürünç önümleriniň öndürijiligine gurşun mazmuny täsir edýär.Gurşunyň düzümi 0.01% -den ýokary bolsa, termoplastikasyna, esasanam gyzgyn ýasama ýerine ýetirijiligine has uly täsir eder.Şonuň üçin kremniý bürünç önümleri, umuman, gurşunsyz ýa-da düzüminde ...