nybjtp

Kadmium bürünç hasasy

  • High Strength And High Conductivity Cadmium Bronze Rod

    Stokary güýç we ýokary geçirijilik kadmium bürünç hasasy

    Giriş Kadmium bürünç çybyklary ýokary elektrik we ýylylyk geçirijiligine, oňat könelişme garşylygyna, könelmegine, poslama garşylygy we işleýiş ukybyna eýe, elektrik enjamlarynyň geçiriji, ýylylyga çydamly we aşaga çydamly böleklerini öndürmekde giňden ulanylýar.Kadminiň goşulmagy misiň geçirijiligini birneme peseldýär, ýöne onuň güýji, gaýtadan gurulmagy we ýokary temperaturany ýumşatmak garşylygy ...