nybjtp

Arsen bürünç hasasy

  • High Corrosion Resistant Arsenic Plus Brass Rods

    Corrokary poslama çydamly “Arsenic Plus” bürünç çybyklary

    Giriş Duz goşulan metallary gaýtadan işleýän material çybyklary, reňkli metallary gaýtadan işleýän material çybyklarynyň bir görnüşidir.Highokary öndürijilikli ýa-da ýokary öndürijilikli geçiriji çybyk bar.Mis we mis folga garyndysyndan ýasalan esasy materialdyr.Ajaýyp poslama garşylygy bilen arassa we aýdyňdyr.Performanceokary öndürijilikli mehaniki enjamlar we beýleki gämi gurluşyk we gaýtadan işleýän önümler bilen üpjün ediň ...