nybjtp

Marganes bürünç

 • C86500 C86700 High Strength Manganese Brass Tube

  C86500 C86700 ýokary güýçli marganes bürünç turbasy

  Giriş Marganes bürünç turbasy deňiz bürünç kategoriýasyna girýär we 60% misden, 39.2% sinkden we 0,8% galyndydan durýar.Adaty deňiz bürünçlerine laýyklykda, ergin gaty berklige we berklige eýe.Deňiz suwlaryna poslama garşylyk, galanyň ýerine sinkiň bolmagy sebäpli gazanylýar.Galaýynyň goşulmagy, garyndynyň dezinfeksiýa, ýadawlyga, üýşmeleňe we stres poslama garşy durnukly bolmagyna sebäp bolýar ...
 • 6J12 6J13 6J8 High Temperature Resistant Manganese Copper Wire

  6J12 6J13 6J8 Highokary temperatura çydamly marganes mis sim

  Giriş Marganes bürünç simleri deňiz bürünç kategoriýasyna girýär we 60% misden, 39.2% sinkden we 0,8% galaýydan durýar.Adaty deňiz bürünçlerine laýyklykda, ergin gaty berklige we berklige eýe.Deňiz suwlaryna poslama garşylyk, galanyň ýerine sinkiň bolmagy sebäpli gazanylýar.Galaýynyň goşulmagy, garyndynyň dezinfeksiýa, ýadawlyga, üýşmeleňe we stres poslama garşy durnukly bolmagyna sebäp bolýar ...
 • Elasticity High Strength Manganese Brass can be Welded

  Çeýeligi ýokary güýçli marganes bürünçini kebşirläp bolýar

  Giriş Marganes bürünç çybyklary, çişlere gaýtadan işlenen marganes bürünçlerine degişlidir.Marganes bürünç çybyklarynyň fiziki we himiki aýratynlyklary marganes bürünçleri bilen deňdir.Highokary kuwwata eýe, poslama garşylyk ähli bürünçleriň arasynda iň gowusydyr, poslama döwmek meýli uly däl, sowuk ýagdaýynda plastisit pes we yssy ýagdaýda basyşyň işleýşi gowy.Önüm ...
 • Professional Manufacturers Produce and Sell Manganese Copper Foil

  Professional öndürijiler marganes mis folga öndürýärler we satýarlar

  Giriş Marganes bürünç folga poslama, posa, uzak ömrüň dowamlylygyna, oňat işleýiş ýerine ýetirijiligine, ýokary ygtybarlylygyna we berk material gaplamalaryna çydamly ajaýyp materialdan ýasalýar.Kesmek üçin ýörite kesiji maşyn, kesilen ýer tekiz, dürli aýratynlyklar islege bagly we aýratyn talaplar Önümler ...
 • International Quality Manganese Brass Strips in Stock

  Halkara hilli marganes bürünç zolaklary

  Giriş Marganes bürünç zolagy deňiz suwlarynda, ýokary gyzdyrylan bugda we hloride ýokary poslama garşylygy bar, ýöne poslamaga we ýarylmaga meýilli.Gowy mehaniki häsiýetler, pes ýylylyk geçirijiligi, yssy ýagdaýynda basyşy gaýtadan işlemek aňsat, sowuk döwlet basyşyny gaýtadan işlemek kabul ederlikli, bürünç görnüşleri giňden ulanylýar.Örän ajaýyp kesiş ýerine ýetirijiligi we oňat ukyplylygy bar we özi birneme arzan materialdyr we ...
 • Hmn58-2 And Other Multi-Standard Manganese Brass Plate Customization

  Hmn58-2 we beýleki köp standartly marganes bürünç plastinkasyny özleşdirmek

  Giriş Marganes bürünç listi deňiz suwlarynda, ýokary gyzdyrylan bugda we hloride ýokary poslama garşylygy bar, ýöne poslama we ýarylmaga meýilli.Gowy mehaniki häsiýetler, pes ýylylyk geçirijiligi, yssy ýagdaýynda basyşy gaýtadan işlemek aňsat, sowuk döwlet basyşyny gaýtadan işlemek kabul ederlikli, bürünç görnüşleri giňden ulanylýar.Önümler ...