nybjtp

Nikel-stannum mis

 • Specializing In The Production Of Custom-Made Nickel-Tin-Copper Tubes

  Customörite öndürilen Nikel-galaýy-mis turbalaryny öndürmekde ýöriteleşmek

  Giriş Nikel-stannum mis turbasynyň gowy poslama garşylygy, ajaýyp poslama garşylygy, ýokary dartyş güýji, güýçli gurluşyk, ajaýyp işleýşi, pes tehniki hyzmaty, işleýşi we uzak ömri ýaly köp peýdaly häsiýetleri bar.Bu häsiýetler nikel-galaýy-mis turbalaryny köp dürli ugurlarda başarnykly edýär we amaly programmalarda möhüm rol oýnap biler.Önümler ...
 • High-Precision And Large-Scale Inventory Of Nickel-Tin-Copper Plates

  Nikel-galaýy-mis tabaklaryň ýokary takyklygy we uly göwrümli sanawy

  Giriş Mis-nikel-galaýy listde gowy stres gowşatma garşylygy, orta güýç, orta geçirijilik, sowuk işlemek, elektroplatirlemek we kebşirlemek häsiýetleri bar. Şeýle hem ýokary güýç we berklik, ajaýyp poslama garşylyk, gowy elektrik vakuum öndürijiligi, ferromagnit we ş.m. Şonuň üçin mis-nikel-galaýy plastinkanyň plastikligi gaty ýokary we ony köp ugurlarda gaýtadan işlemek we ulanmak üçin esasy material hökmünde ulanyp bolýar ....
 • Nickel-Tin-Copper Wire For Cable Lamp Wire

  Kabel çyrasy üçin nikel-galaýy-mis sim

  Giriş Nikel-stannum mis sim, deňiz ulanylyşynda, şeýle hem çyglylygy we çyglylygy ýokary bolan ýerlerde poslama garşy häsiýetleri görkezýär.Şeýle simler elektrik energiýasy senagaty, elektrik energiýasy bilen işleýän otlylar, tramwaýlar, trolleýbuslar, deňiz senagaty we ş.m. ýaly pudaklar üçin örän peýdalydyr. Poslama garşylygy we öz elektrik geçirijiligi bilen bu aýratynlykda möhüm rol oýnap biler ...
 • Copper-Nickel-Tin Rods Are Wear-Resistant And Corrosion-Resistant

  Mis-nikel-galaýy çybyklar köýneklere we poslama garşydyr

  Giriş Mis Nikel Tin, C72500, Fosfor bürünçiniň güýjüni we Nikel Kümüşiň poslama garşylygyny elektrik geçirijiligini ýitirmezden ýörite işlenip düzüldi.Ilki bilen telekommunikasiýa birikdirijilerinde ulanmak üçin işlenip düzülen, açyk arassa ýer islenýän programmalarda kabul edildi.Önümler ...
 • High Quality Multipurpose Nickel Tin Copper Tape

  Qualityokary hilli köp maksatly Nikel galaýy mis lentasy

  Giriş Mis-nikel-galaýy zolagyň ýokary güýji, oňat işleýşi, ýylylyga garşylygy, poslama garşylygy we ownuk ýylylygy bejermek deformasiýasy bar. Mis Nikel Tin, C72500 Fosfor bürünçiniň berkligini we Nikel Kümüşiň poslama garşylygyny birleşdirmek üçin ýörite işlenip düzüldi. elektrik geçirijiliginiň köp ýitmegi.Ilki bilen telekommunikasiýa birikdirijilerinde ulanmak üçin işlenip düzülen programmalarda ...