nybjtp

Öňdebaryjy bürünç turbasy

  • Production and Processing of Thin-Walled Leaded Brass Tubes Etc

    Inçe diwarly gurşunly bürünç turbalary we ş.m. öndürmek we gaýtadan işlemek

    Giriş Bürünç çybyklary dürli çuňňur çyzgylara we egirme stres elementlerine, çeňňeklere, perdelere, ýuwujylara, hozlara, geçirijilere, barometrlere, ekranlara, radiator böleklerine we ş.m. ýasap bolýar. Gowy mehaniki aýratynlyklary, gowy termoplastiki, gowy plastmassa, sowuk işleýşi gowy , gowy kebşirlemek we kebşirlemek, umumy bürünçde giňden ulanylýan poslama garşylyk.Önümler ...