nybjtp

Mis guýmak

 • Casting Copper Alloy Copper Casting Professional Production

  Mis guýma mis guýma mis guýma hünär önümçiligi

  Giriş Döküm mis garyndysyny ýasamak, ekstruziýa, çuňňur çyzmak we çyzmak arkaly deformasiýa edip bolmaz.Mis garyndysy, bir ýa-da başga-da birnäçe element goşulan arassa misden ýasalan ergin.Önümleriň ulanylyşy Awtoulag we motosikl, aragatnaşyk, täze energiýa, elektron enjamlary, elektrik energiýasy gurallary, pow ...
 • Cast Copper Customization for Mechanical Parts Products

  Mehaniki bölek önümleri üçin mis guýulmagy

  Giriş Bürünçden ýasalan aýratynlyklar: 1. processingokary gaýtadan işlemegiň takyklygy, 0,1 mm-de tekizlik.2. Gowy elektrik geçirijiligi we ýylylyk geçirijiligi bilen ýokary güýç, deformasiýa aňsat däl.3. Görnüşiň ýokary görnüşi, gaýtadan işlenenden soň Ra1.6.4. Machineokary işleýiş takyklygy, bökdençsiz gurnama gurluşy.Önümler ...
 • Global Sales of Cast Copper-Nickel Alloys

  Mis mis-Nikel erginleriniň global satuwy

  Giriş Beýleki mis erginleri bilen deňeşdirilende, guýlan ak mis gaty gowy mehaniki we fiziki aýratynlyklara, oňat süýümlilige, ýokary gatylyga, owadan reňklere, poslama garşylyga we çuňňur çyzgy aýratynlyklaryna eýedir.Gämi gurluşygy, nebithimiýa, elektrik enjamlary, gurallar, lukmançylyk enjamlary, gündelik zerur zatlar, senetçilik we beýleki ugurlarda giňden ulanylýar ...
 • Non-Standard Customized High-Purity Cast Copper

  Standart däl ýöriteleşdirilen ýokary arassa guýma mis

  Giriş Gyrmyzy mis guýmak, onuň elektrik geçirijiligi, ýylylyk geçirijiligi, poslama garşylygy we plastikligi ajaýyp, ýöne güýji, gatylygy pes we gymmat.Şonuň üçin maşyn böleklerini ýasamak üçin seýrek ulanylýar.Mis erginleri enjamlarda giňden ulanylýar.Önümleriň amaly partlamasy ...
 • Machining Sand Casting Professional Cast Brass

  Gum guýmak ussat guýma bürünç

  Giriş sink bilen mis erginleri, esasy garyndy elementi adatça bürünçden ýasalýar.Şonuň üçin misdäki sink oňat çözgüdi güýçlendiriji täsire eýe, şol bir wagtyň özünde, garyndy elementleriň köpüsi bürünçde dürli derejelerde eräp biler, mehaniki aýratynlyklaryny hasam kämilleşdirer we şeýlelik bilen bürünç önümlerini öndürer ...