nybjtp

Silikon bürünç zolagy

  • Cw111C Fatigue Resistant High Elasticity Silicon Bronze Belt

    Cw111C ýadawlyga çydamly ýokary çeýeligi Silikon bürünç guşak

    Giriş Silikon bürünç zolagy geçirijilik we ýylylyk geçirijiligi boýunça kümüşden soň ikinji ýerde durýar we elektrik we ýylylyk geçiriji enjamlar öndürmekde giňden ulanylýar.Mis howada, deňiz suwunda we käbir oksidlenmeýän kislotalarda, aşgar, duz ergininde we himiýa pudagynda ulanylýan dürli organiki kislotalarda gowy poslama garşylygy bar.Adaty ýagdaýlarda kremniniň bürünçiniň üstündäki oksid filmi goralyp bilner ...