nybjtp

Galaýy bürünç

 • HSN62-1 Tin Brass Tube for Condensate Water

  Kondensat suwy üçin HSN62-1 galaýy bürünç turbasy

  Giriş Galaýy bürünç turbasy süýji we deňiz suwlarynda poslama garşydyr we adatça deňiz bürünç diýilýär.Umumy galaýy bürünç gap-gaçlaryň düzümi 1% bolup, gaty köp galaýy öz içine alýar, erginiň plastikligini peseldýär.Garyndynyň sink düzümine görä, ony α gala bürünçine, (α + β) gala bürünçine bölmek mümkin.Önümler ...
 • Tin Brass Wire Chinese Manufacturers can be Customized

  Galaýy bürünç simli hytaý öndürijileri özleşdirilip bilner

  Giriş Galaýy bürünç sim arassa mis we galaýy garyndy simdir.Goşundylar müşderiniň talaplaryna görä üýtgeýär.Galaýy bürünç simimiz dürli şekillerde we häsiýetlerde bolýar.Olar ýokary çydamly we poslama çydamly.Galaýy bürünç gaty ýumşakdyr.Ony takmynan 40% uzadyp bolýar we filamentlere ýasalandan soň has inçe meýdanlarda ulanyp bolýar.Mundan başga-da, oňa 0.01% bor elementini goşup biler, bu bolsa korony hasam gowulaşdyryp biler ...
 • Tin Brass Brass Rod Manufacturers

  Galaýy bürünç bürünç çybyk öndürijileri

  Giriş Polat, mis, mis erginleri, nikel, nikel erginleri we poslamaýan polatdan ulanylýan galaýy bürünç hasa bor kislotasynyň görnüşi köplenç ulanylýar.Önümleriň ulanylyşy ...
 • Lead-Free Environmental Protection Copper Tube Lead-Free Copper Tube

  Gurşunsyz daşky gurşawy goramak mis turbasy Gurşunsyz mis turbasy

  Giriş Galaýy bürünç folga, mehaniki aýratynlyklary we işleýiş aýratynlyklary boýunça adaty H90 bürünçine gaty meňzeýär.Theöne tapawudy, galaýy bürünç folga güýçli poslama garşylygy we sürtülmäni azaldýan aýratynlyklarydyr.Häzirki materiallara görä, galaýy bürünç könelmäge çydamly materiallar üçin iň amatly garyndy bolup, awtoulag ýaly elastik böleklerde poslama garşy we sürtülme garşy bölekler hökmünde ulanylyp bilner....
 • Factory Direct Hair Tin Brass Belt Anti-Corrosion

  Zawodyň göni saç galaýy bürünç guşagy poslama garşy

  Giriş Galaýy bürünç zolagy deňiz suwlarynda ýokary poslama garşylygy, gowy mehaniki häsiýetleri, sowuk işlän wagty sowuk çişmegi, diňe gyzgyn basmak, oňat işlemek, kebşirlemek we ýanmak üçin amatly, ýöne poslama döwmek (möwsümleýin döwmek) tendensiýasy bar.Deňiz suwlary ýa-da benzin bilen kontaktda deňiz bölekleri ýa-da beýleki bölekler hökmünde ulanylýar.Önümler ...
 • Environmentally Friendly Marine Condensate Tin Brass Plate

  Ekologiýa taýdan arassa deňiz kondensaty galaýy bürünç plastinka

  Giriş Galaýy bürünç listiň mehaniki aýratynlyklary we işleýiş aýratynlyklary H90 adaty bürünç bilen gaty meňzeýär, ýöne ýokary poslama garşylygy we sürtülme peselişi bar.Häzirki wagtda könelişme çydamly garyndy hökmünde diňe şu galaýy bürünç ulanylyp bilner.Hsn90-1 awtoulag we traktor we beýleki poslama garşy we sürtülmäni azaldýan bölekleri elastik çişirmek üçin ulanylýar.Önümler ...