nybjtp

Kislorodsyz mis

 • Various Specifications of High-Purity Oxygen-Free Copper Tubes

  Highokary arassa kislorodsyz mis turbalarynyň dürli aýratynlyklary

  Giriş Kislorodsyz mis turbanyň gurluşy gaty, poslama aňsat däl we ýokary basyşly garşylyk dürli şertlerde ulanylyp bilner.Mundan başga-da, gyzyl mis oňat kebşirleme ukybyna eýedir we sowuk we termoplastiki gaýtadan işlemek arkaly dürli ýarym taýýar önümlere we taýýar önümlere gaýtadan işlenip bilner.Önümler ...
 • Production of TU1 TU2 Oxygen-Free Copper Rods Can be Tinned

  TU1 TU2 Kislorodsyz mis çybyklary öndürip bolýar

  Giriş Kislorodsyz gyzyl mis çybyk materialy Kislorodsyz mis kislorod ýa-da deoksidizator galyndysy bolmadyk arassa misdir.Actuallyöne aslynda gaty az mukdarda kislorod we käbir hapalar bar.Standart boýunça kislorodyň mukdary 0,003% -den, haramlygyň umumy mukdary 0,05% -den, misiň arassalygy 99,95% -den ýokary däldir.Önümler ...
 • High Conductivity and High Purity Oxygen-Free Copper Wire

  Conokary geçirijilik we ýokary arassalyk Kislorodsyz mis sim

  Giriş Kislorodsyz gyzyl mis sim gowy elektrik geçirijiligine, ýylylyk geçirijiligine, poslama garşylygy we gaýtadan işleýiş aýratynlyklaryna eýedir we kebşirlenip we örtülip bilner.Az mukdarda kislorod elektrik geçirijiligine, ýylylyk geçirijiligine we işleýşine az täsir edýär.Önümler üçin amaly programma ...
 • TU0 Oxygen-Free Copper Tape Soft Material Oxygen-Free Copper Tape

  TU0 Kislorodsyz mis lentasy Softumşak material Kislorodsyz mis lentasy

  Giriş Kislorodsyz gyzyl mis lentanyň ajaýyp süýümliligi, pes geçirijiligi, işleýşi we kebşirlemesi bar.Gowy poslama garşylyk we sowuga garşylyk.Gyzyl misiň elektrik geçirijiligi we ýylylyk geçirijiligi kümüşden soň ikinji ýerde durýar we elektrik we ýylylyk geçirijilik enjamlaryny öndürmekde giňden ulanylýar.Mis atmosferada, deňiz suwunda we oksidlenmeýän kislotalarda gowy poslama garşylygy bar (gidrok ...
 • TU0 TU1 TU2 High Purity Oxygen-Free Copper Plate

  TU0 TU1 TU2 Pokary arassa kislorodsyz mis plastinka

  Giriş Kislorodsyz gyzyl mis plastinka dykyz we birmeňzeş gurluşa eýe, gözenekler we trahoma ýok, ýokary arassalygy, pes ýitgisi, gowy elektrik geçirijiligi we ýylylyk uzalmagy we kislorodyň mukdary 0,002% -den az.Kompaniýamyz tarapyndan öndürilen kislorodsyz mis, beýleki hapa elementleri iň ýokary derejede aýyryp we pr ...