nybjtp

Silikon bürünç

 • C69300 Can Be Customized Specification Silicon Brass Wire

  C69300 Silikon bürünç simini ýöriteleşdirip bolýar

  Giriş Silikon bürünç sim, mis-sink ergininiň esasynda kremniý goşulan bürünç.Atmosferada we deňiz suwunda ýokary poslama garşylygy bar, we stres poslama garşy durmak ukyby umumy bürünçden has ýokarydyr.Silikon bürünçiň özi berk işleýiş ukybyna we gowy sim çyzmak aýratynlyklaryna eýedir.Käbir häsiýetleri üýtgetmän, has inçe ulanyş meýdanlary üçin mis sim bilen gaýtadan işlenip bilner ...
 • Sufficient Supply Of Hsi80-3 Silicon Brass Tube

  Hsi80-3 kremniniň bürünç turbasynyň ýeterlik üpjünçiligi

  Giriş Silikon bürünç turbasy gyzgyn basyşy gaýtadan işlemäge, ajaýyp poslama garşylyga, ýumşak ýagdaýyň dartyş güýji 300MPa, uzalmagy 58% -e çydap biler.Şonuň üçin kremniý bürünç turbalary turbageçiriji daşamak ýa-da daşarky gurşawa täsir edýän käbir demir ýollar üçin ulanyp bolýar.Silikon bürünçiň gatylygy we poslama garşylygy, bu şertlerde işleýän wagtyňyz ony has durnuklaşdyryp biler.öndürijilik we ...
 • High-Strength Anti-Wear Silicon Brass Rod

  Wokary güýçli kremniý bürünç çybyk

  Giriş Silikon bürünç çybyklary gowy mehaniki häsiýetlere, ýokary poslama garşylyga, poslama döwülmäge meýilli däl, sowuk we yssy ýagdaýlarda gowy basyş ukyplylygy, kebşirlemek we ýanmak aňsat, işleýşi gowy.Umuman alanyňda, belli bir poslama garşylyk we gowy işleýiş öndürijiligi bilen deňeşdirilende gaty gaty material bolmaly we senagat önümçiliginde ulanylanda çykdajy gaty ýokary bolmaly däl ....
 • Complete Specifications And Models Complete Silicon Brass Foil

  Doly aýratynlyklar we modeller Silikon bürünç folga

  Giriş Silikon bürünç folga gowy mehaniki häsiýetlere, ýokary poslama garşylygy, poslama döwmek tendensiýasy ýok, könelişme garşylygy, sowuk we yssy ýagdaýlarda gowy basyşy gaýtadan işlemek, kebşirlemek we ýanmak aňsat, oňat işleýiş ukyby bar.Dürli galyňlykdaky folga önümlerine gaýtadan işlenip we dürli meýdanlarda ulanylyp bilner.Umuman, şol bir ulanylyşda gaýtadan işlenen önümler poslama garşy has gowy häsiýetlere eýe bolup biler....
 • Supply Cusi16 Silicon Brass Strip With High Quality Production

  Cusi16 kremniý bürünç zolagyny ýokary hilli önümçilik bilen üpjün ediň

  Giriş Silikon bürünç zolagy gowy mehaniki häsiýetlere, ýokary poslama garşylygy, poslama ýarylmaga meýilli däl, yssy we sowuk şertlerde gowy basyş ukyplylygy, kebşirlemegiň we ýanmagyň aňsatlygy we oňat işleýşi bar.Mis-sink garyndysy, kremniy goşulan bürünç esasynda.Atmosferada we deňiz suwunda ýokary poslama garşylygy bar, we stresiň poslamagyna garşy durmak ukyby umumy bürünçden has ýokarydyr ....
 • Silicon Brass Sheet Manufacturer For Ships

  Gämiler üçin kremniý bürünç list öndüriji

  Giriş Silikon bürünç plastinka ýokary işleýiş ukybyna, sürtülmä garşy we poslama garşylygy bar, esasan könelişen gala bürünçiniň ornuny tutýar.Silikon bürünç önümleriniň öndürijiligine gurşun mazmuny täsir edýär.Gurşunyň düzümi 0.01% -den ýokary bolsa, termoplastikasyna, esasanam gyzgyn ýasama ýerine ýetirijiligine has uly täsir eder.Şonuň üçin kremniý bürünç önümleri, umuman, gurşunsyz ýa-da düzüminde ...