nybjtp

Custörite gönüburçly bürünç turba boş turba öndürijiniň bahasy

FOB bahasy: ABŞ-nyň 7000 $ - 8600 / ton

Üpjünçilik kuwwaty: 5000t-den gowrak

Başlangyç mukdar: 1t-den köp

Eltip beriş wagty: 3-45 gün

Porty eltip bermek: ingingdao, Şanhaý, Týanjinin, Ningbo, Şençzhenen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Bürünç turbany kesiş görnüşine görä tegelek turbalara we ýörite görnüşli turbalara bölmek mümkin.Specialörite şekilli turbalara gönüburçly turbalar, göwher turbalar, elliptik turbalar, altyburç turbalar, sekizburç turbalar we dürli asimmetrik turbalar girýär.Specialörite şekilli turbalar dürli gurluş böleklerinde, gurallarda we mehaniki böleklerde giňden ulanylýar.Tegelek turba bilen deňeşdirilende, ýörite şekilli turba, adatça, inertiýa we bölüm modulynyň has uly pursatyna eýe bolup, gurluş agramyny ep-esli azaldyp we mis tygşytlap bilýän has uly egilme we burulma ukybyna eýe.

Önümler

önümiň beýany1
önümiň beýany2

Arza

Gönüburçly bürünç turbasy birmeňzeş egilmek we burulmak güýji we ýeňil agramy bar, şonuň üçin mehaniki bölekleri we in engineeringenerçilik gurluşlaryny öndürmekde giňden ulanylýar. Gurluşyk, maşyn öndürmek, polat gurluşyk taslamalary, gämi gurluşygy, gün energiýasy öndürmek skafy - gönüburçly bürünç turbany gurluşyk gurluşynda uzak wagtlap ulanyp bolar, sebäbi bürünç turbasynyň diňe mehaniki güýji peseldip biljekdigini görkezýär.ömrüne täsir.

önümiň beýany3
önümiň beýany4
önümiň beýany5

Önümiň beýany

ltem Gönüburçly bürünç turba
Standart ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB we ş.m.
Materiallar C28000 C27400 C26800 C26000 C24000 C23000 C22000 C21000

Cuzn41 Cuzn38 Cuzn35 Cuzn32 Cuzn30 Cuzn20 Cuzn20 Cuzn15 Cuzn4

H59 H62 H65 H68 H70 H80 H85 H90 H96

CZ101 CZ103 CZ103 CZ106 CZ107 CZ109 CZ125

Cuzn5 Cuzn10 Cuzn15 Cuzn20 Cuzn30 Cuzn40 Cuzn40 Cuzn33 Cuzn36 Cuzn39

Ölçegi Uzynlygy : 1m-12m

Giňligi : 4mm-1000mm

Galyňlygy: 0,2mm-120mm

Şeýle hem talap edilişi ýaly düzülip bilner

Faceüzü Garalamak, vakuum örtmek, ýalpyldawuk, poroşok örtük, passiwasiýa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň