nybjtp

Custörite gönüburçly bürünç turbasy boş turba öndürijiniň bahasy

FOB bahasy: ABŞ-nyň 7000 $ - 8600 / ton

Üpjünçilik kuwwaty: 5000t-den gowrak

Başlangyç mukdar: 1t-den köp

Eltip beriş wagty: 3-45 gün

Porty eltip bermek: Çingdao, Şanhaý, Týanjinin, Ningbo, Şençzhenen


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Giriş

Bürünç turbany kesiş görnüşine görä tegelek turbalara we ýörite görnüşli turbalara bölmek mümkin.-Örite şekilli turbalara gönüburçly turbalar, göwher turbalar, elliptik turbalar, altyburç turbalar, sekizburç turbalar we dürli asimmetrik turbalar girýär.Formörite şekilli turbalar dürli gurluş böleklerinde, gurallarda we mehaniki böleklerde giňden ulanylýar.Tegelek turba bilen deňeşdirilende, ýörite şekilli turba, adatça inersiýa we bölüm modulynyň has uly pursatyna eýe bolup, gurluş agramyny ep-esli azaldyp we mis tygşytlap bilýän has uly egilme we burulma ukybyna eýe.

Önümler

product description1
product description2

Arza

Göni gönüburçly bürünç turbanyň egilmek we burulmak güýji we ýeňil agramy bar, şonuň üçin mehaniki bölekleri we in engineeringenerçilik gurluşlaryny öndürmekde giňden ulanylýar. Gurluşyk, maşyn öndürmek, polat gurluşyk taslamalary, gämi gurluşygy, gün energiýasy öndürmek skafy - gönüburçly bürünç turbasy ulanylyp bilner bina gurluşynda uzak wagtlap, sebäbi bürünç turbanyň diňe bir mehaniki güýji bolman, eýsem soňraky ulanylanda daşky gurşawyň azalmagyny üpjün edip biljek poslama garşy gowy häsiýetleri hem bar.ömrüne täsir.

product description3
product description4
product description5

Önümiň beýany

ltem Gönüburçly bürünç turba
Standart ASTM, AISI, JIS, ISO, EN, BS, GB we ş.m.
Materiallar C28000 C27400 C26800 C26000 C24000 C23000 C22000 C21000

Cuzn41 Cuzn38 Cuzn35 Cuzn32 Cuzn30 Cuzn30 Cuzn15 Cuzn4

H59 H62 H65 H68 H70 H80 H85 H90 H96

CZ101 CZ103 CZ103 CZ106 CZ107 CZ109 CZ125

Cuzn5 Cuzn10 Cuzn15 Cuzn20 Cuzn20 Cuzn40 Cuzn33

Ölçegi Uzynlygy : 1m-12m

Giňligi : 4mm-1000mm

Galyňlygy: 0,2mm-120mm

Şeýle hem talap edilişi ýaly düzülip bilner

Faceüzü Garalamak, vakuum örtmek, ýalpyldawuk, poroşok örtük, passiwasiýa

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň