nybjtp

Galan bürünç

 • Thick-Walled Thin-Walled Tin Bronze Tubes Of Different Specifications

  Dürli aýratynlykly galyň diwarly inçe diwarly galaýy bürünç turbalar

  Giriş Galaýy bürünç turba, gowy elektrik we ýylylyk geçirijilik aýratynlyklary bilen basylan we çekilen bökdençsiz turba.Häzirki zaman potratçylary üçin ähli ýaşaýyş täjirçilik binalarynda suw turbalaryny we ýyladyş we sowadyjy turbalary oturtmak ilkinji seçim boldy.Mis turbalary poslama garşy güýçli häsiýetlere eýedir, okislenmek aňsat däl, käbir suwuk maddalar bilen reaksiýa bermek aňsat däl, egilmek we emele gelmek aňsat.Ulanylyşy ...
 • C5111 Tin Bronze Rods In Good Stock

  Gowy aksiýada C5111 galaýy bürünç çybyklar

  Giriş Gurşun galaýy bürünç çyzygynyň gowy mehaniki aýratynlyklary bar.Galaýy bürünç barlarymyzda örän meşhurdyr, oňat aşaga garşylygy we atmosferada, süýji suwda we deňiz suwunda ajaýyp poslama garşylygy bar we adatça bürünç podşipniklere, bürünçden ýasalan gaplara, bürünç gaplara we ş.m. ýasalyp bilner. Beýleki elementleri goşmak bilen dürli öndürijilik talaplary bolan bürünç garyndy önümleri, we d ...
 • Qsn7-0.2 Tin Bronze Tape High Quality Elastic Alloy

  Qsn7-0.2 Galaýy bürünç lenta ýokary hilli elastik garyndy

  Giriş Galaýy bürünç zolagy ajaýyp sowuk işlemek, elektroplatirlemek, gyzgyn suwa batyrmak we kebşirlemek häsiýetleri, ýokary güýç, ýokary çeýeligi, deňiz suwuna garşylyk we atmosferanyň poslamagyna eýe.Galaýy bürünçden ýasalan önümler köplenç galaýy bürünçiň ajaýyp aýratynlyklaryny miras alýar we dürli görnüşde gaýtadan işlenip bilinjek dürli gaýtadan işleýiş usullaryna çydap bilýär ...
 • C50500 Tin Bronze Plate Spot Wholesale

  C50500 Galaýy bürünçden ýasalan plastinka lomaý satuw

  Giriş Galaýy bürünçden ýasalan çig mal, esasy komponent hökmünde mis bilen garyndy bolup, adatça takmynan 12-12,5% galaýy öz içine alýar we beýleki metallar (alýumin, marganes, nikel ýa-da sink) goşulýar.Galaýy bürünç, iň kiçi guýma gysylyşy bilen reňkli metal garyndysy bolup, çylşyrymly şekilleri, çyzgylary we howanyň berkligini pes talaplary bolan guýma önümlerini öndürmek üçin ulanylyp bilner.Galaýy bürünç poslama gaty çydamly i ...