nybjtp

Fosfor tarapyndan deoksidlenen mis

 • Deoxidized Copper by Phosphor Tube

  Fosfor turbasynyň deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis turbasy, adatça güýç ýygylygy reňkli induksiýa peçleri bilen ereýär.Temperatureokary temperaturaly arassa mis sorujy güýçli, gazyň gelip çykyşyny azaltmak üçin mümkin boldugyça ereýär we degişli fosfor deoksidasiýa misini ýapmak we ýokarlandyrmak üçin hasaplanan kömür ulanylýar.Önümler ...
 • Deoxidized Copper by Phosphor Wire

  Fosfor siminiň deoksidlenen mis

  Giriş Fosforyň deoksidlenen mis siminiň çig maly, ýokary fosfor konsentrasiýasy we galan fosfor mukdary bolan misdir.Fosfor misiň geçirijiligini düýpgöter peseldýändigi sebäpli, fosfor deoksidlenen mis adatça gurluş materialy hökmünde ulanylýar.Geçiriji hökmünde ulanylsa, az galyndy fosfor deoksidlenen mis saýlanmalydyr.Önümler ...
 • Deoxidized Copper by Phosphor Rod

  Fosfor Rod tarapyndan deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis çybygynyň gowy ýylylyk geçirijiligi, poslama garşylygy we ajaýyp işleýşi bar, inçe urulmagyna, uzalmagyna, çişmegine, ýugrulmagyna, aýlanmagyna, çuňňur urulmagyna, gyzgyn ýasama we kebşirleýiş işlerine eýe.Üýtgedilen garyndy esasan dürli nebit üpjünçiligi, suw üpjünçiligi, gaz üpjünçiligi turbageçirijisi, çuňňur çyzgy bölekleri we kebşirleýiş bölekleri üçin ulanylýar.Önümler ...
 • Deoxidized Copper by Phosphor Strip

  Fosfor zolagy bilen deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis zolagy gowy kebşirleýiş ukybyna we sowuk egilmek ýerine ýetirijiligine eýedir, adatça "wodorod keseli" ýok, gaýtadan işlenip we peselýän atmosferada ulanylyp bilner, ýöne oksidleýji atmosferada gaýtadan işlemek we ulanmak üçin amatly däl.TP1-iň galyndy fosfory TP2-den az, şonuň üçin onuň elektrik we ýylylyk geçirijiligi TP2-den has ýokary....
 • Deoxidized Copper by Phosphor Sheet

  Fosfor sahypasy tarapyndan deoksidlenen mis

  Giriş Fosfor deoksidlenen mis örtüginiň çig maly ýokary arassa çig mallary eretmek, mis suwuklygynda we oksofil fosforynda (P) emele gelen kislorody deoksidleşdirmek we kislorodyň mukdaryny 100PPm-den peseltmek, şeýlelik bilen süýümliligini, poslama garşylygyny ýokarlandyrmak, malylylyk geçirijiligi, kebşirleýiş, çyzuw prosesi, ýokary temperaturada wodorod siňdiriş hadysasy ýüze çykmaýar.Pro ...