nybjtp

C17000 Beriliniň mis düzümi Fiziki aýratynlyklar Esasy ulanylyş

C17000-iň tanyşdyrylyşyBerilýum mis:

C17000 berilýum mis, sowuk çyzgy häsiýetlerine we ýylylygy bejermegiň ajaýyp ýerine ýetirijiligine eýedir.C17000 berilýum mis açary, impuls damper, diafragma, metal jaňlar, burulýan çeşme.

Element:

Mis + zerur element Cu: ≥99.50

Nikel + Kobalt Ni + Co: ≤0.6 (içinde Ni + Co≮0.20)

Berilýum Be: 1.60 ~ 1.79

Berilýum mis, esasy garyndy elementi hökmünde berilýum bilen mis garyndysy, berilýum bürünç diýlip hem atlandyrylýar.Mis erginlerinde ýokary derejeli süýümli çig mal bolup, ýokary gysyjy güýç, süýümlilik, güýç, ýadawlyk çäkleri, pes süýümlilik, poslama garşylyk, aşaga garşylyk, pes temperatura garşylygy, ýokary elektrik geçirijiligi, magnit ýok fizika, organiki himiýa we täsir garşylygy we ýalyn ýaly fiziki aýratynlyklar.
Berilýum misiň ajaýyp öndürijiliginiň açary seýrek metal pes woltly we güýçli guýma galyplarynyň dürli iş şertleri bilen berk baglanyşyklydyr.Electricalokary elektrik geçirijiligi (ýylylyk), ýokary berklik, könelişme garşylygy, ýylylyga garşylyk, ýokary aşaga garşylyk we metal material suwuk poslama garşylyk.Hytaýda seýrek metallar üçin pes woltly we güýçli guýma galyplarynyň meselesini çözýän ajaýyp öndürijilik berilýum bürünçden ýasalan polat, galybyň hyzmat ediş möhletini, çykarylyş tizligini we guýma güýjüni ep-esli gowulandyrýar. ;metal materialdan suwuk şlak ýelmeşmesinden we galybyň poslamagyndan dynmak;guýma ýeriniň hilini ýokarlandyrmak;önüm çykdajylaryny azaltmak;Galyndy gabyklarynyň hyzmat möhletini import derejesine ýakyn ediň.Ajaýyp öndürijilik Berilýum mis güýji HRC43, otnositel dykyzlygy 8.3g / cm3, berilýum 1,9% -2,15%, adatça plastmassa sanjym galyplaýyş galyp gabyklary, galyndy ýadrolary, alýumin zynjyrlary, gyzgyn işleýän ulgam sowadyjy ulgam, geçiriş üçin amatlydyr Gyzgyn burunlar, sanjym galyplary üçin umumy konkaw galyplar, galyndy öndürmek, geýim plitalary we ş.m.


Iş wagty: 27-2022-nji maý